Belangrijke wijzigingen in RT fraseologien en definities op komst per 12 oktober 2017


Conform Commission Regulation (EU) 2016/1185 in aanvulling op Regulation (EU) nummer 923/2012 en zoals vastgelegd in SERA Part C heeft EASA een aantal zaken veranderd, zelfs ten opzichte van ICAO Annex 10 (!).

Voorbeeld: Bij een Noodsituatie wegens brandstoftekort moet de piloot naast 3x (bij voorkeur)   MAYDAY het woord ‘FUEL’ toevoegen.

Sommige hele duizend- en honderdtallen moeten nu anders worden uitgesproken:

-‘squawk seven tousand’;
-‘Climb to Flight Level one hundred’ (net zoals in de UK gebruikelijk)

-‘ QNH one tousand’. ( Maar wel: QNH 999 niner, niner, niner; of QNH 1001 one zero zero one)

Tevens zijn in de nieuwe Nederlandse vertalingen van de Annex 10 Procedure woorden en zinnen de definities herschreven in andere boordingen.

Zo wordt “Correction” nu uitgelegd als : “Er is een fout gemaakt in de uitzending (of in het aangegeven bericht) . De juiste lezing is…” . Meer naar de Engelse oorspronkelijke tekst

In de herziene oktober editie van het RT Praktijk en Theorie Cursusboek zijn al deze veranderingen opgenomen. Wanneer ze in de theorie-examens zichtbaar zullen worden valt nog te bezien. De praktijk loopt meestal voor op de overheid.

Belangrijke wijzigingen in RT fraseologien en definities op komst per 12 oktober 2017