LPE examen


  • Air-Comms koptelefoon
Het LPE examen (Language Proficiency Endorsement)

Tijdens het LPE examen wordt alleen luister- en spreekvaardigheid getoetst. Naast algemeen en luchtvaartgericht Engels, ligt de nadruk op ‘Standard’ en ‘Non-standard’ RT fraseologie. Dit is nodig voor een effectieve communicatie tussen vliegverkeer en luchtverkeersleiding. Goede kennis van luchtvaartterminologie wordt als een belangrijk onderdeel beschouwd.

Het LPE examen bestaat uit:

•   Een luistertoets bestaande uit het beantwoorden van schriftelijke of mondelinge vragen over een RT conversatie.
•   Een mondeling interview van 30 minuten. Tijdens het interview komen een aantal luchtvaartgerichte onderdelen aan de orde zoals het becommentarieren van een RT conversatie, een luchtvaartkaart of een luchtvaartgerichte foto en video. Het examen wordt zoveel mogelijk toegespitst op de doelgroep.

Met nadruk willen wij aangeven dat, hoewel RT altijd een onderdeel van het LPE examen is, het geen procedureel RT examen is. Het is een luchtvaartgericht examen Engels. De test is gericht op de Engelse communicatie en vaktaal in uw werk (ICAO: ‘work-related Aviation English’). Dit geldt uiteraard ook voor de recreatieve luchtvaart.

Het interview wordt afgenomen door een operational expert met kennis van RT communicatie en uitgebreide ervaring en kennis van de luchtvaart. Beoordeling en bepaling van het ICAO-level wordt (mede) gedaan door een bevoegde docent Engels of een native speaker, gespecialiseerd in luchtvaartgericht Engels. Soms zijn de language assessor en de operational expert een en dezelfde persoon.
Een korte video-impressie van het LPE examen vindt u hier.

Beoordelingscriteria (ICAO):

U wordt beoordeeld aan de hand van de ICAO Rating Scale. Deze kent 6 levels, waarbij operational level 4 het minimum level is dat nodig is om uw werk te mogen uitoefenen en level 6 het hoogste. Tijdens het interview worden er scores toegekend voor pronunciation, structure, vocabulary, fluency, comprehension en interaction. De LPE regelgeving is van toepassing. U kunt deze hier nalezen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het laagst bepaalde niveau op enig onderdeel het eindniveau bepaalt. Er mag dus niet worden gemiddeld.

U krijgt de uitslag nadat beide onderdelen zijn afgerond.

Certificaat:


LPE examen-certificaat Wanneer u uw LPE heeft behaald ontvangt u of uw werkgever binnen twee weken of zo veel eerder als nodig van ons het erkende certificaat. Indien mogelijk ontvangt u het certificaat direct na het behalen van uw LPE.

Veelgestelde vragen vindt u op de FAQ pagina.