Privacybeleid


Privacybeleid Air-Comms Trainingen.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u Privacybeleid Air-Commsweten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of van diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee om moeten gaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Air-Comms Trainingen.
Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals vastgelegd in //wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2010-07-01
U dient zich ervan bewust te zijn dat Air-Comms Trainingen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Air-Comms Trainingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens;

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, waaronder geboortedata en soms personeelsnummer of vergelijkbaar.
Deze gegevens worden niet alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren maar omdat . Air-Comms Trainingen als examinerende instantie persoonsgebonden certificaten verstrekt en een wettelijke bewaarplicht heeft van deze gegevens inclusief alle examenresultaten.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Air-Comms Trainingen of die van een derde partij (Clouddiensten). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Air-Comms Trainingen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen van u zelf of van uw werkgever (indien van toepassing).
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van uw werkgever (indien van toepassing) en/of de overheid (NL Luchtvaartautoriteiten) en uitsluitend op hun eigen verzoek in het kader van hun toezichthoudende en controlerende taak.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle geëxamineerden pas de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt na het verstrijken van de dan geldende wettelijke bewaartermijn.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.
Voor alle overige informatie zie de Algemene Voorwaarden op de site (op aanvraag ook vrijelijk verkrijgbaar).
©Air-Comms Trainingen 2017